Skip to content

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (G.D.P.R.)

 

Η UPSALES μπορεί να  συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους πελάτες της και τους χρήστες του διαδικτύου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από τους πελάτες μας, για παράδειγμα, όταν ένας  χρήστης θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας ή όταν ένας πελάτης μας υποβάλλει ένα αίτημα υποστήριξης.

Την UPSALES δεν την ενδιαφέρουν τα προσωπικά αλλά τα επιχειρησιακά δεδομένα.

 

Χρήση Προσωπικών δεδομένων

Η UPSALES χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει συμπεριλαμβανομένων  του ονοματεπωνύμου, τηλεφωνικού αριθμού και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας, (εφ‘ εξής <<ΠΠΔ>>) αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

Για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης και της εξατομίκευσης) των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει

Για την αποστολή επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης (εμπορική προώθηση, προσφορές κα).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση του πελάτη, για την ολοκλήρωση οιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για να πραγματοποιηθεί μια αγορά, θα τα μοιραστούμε με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Μπορεί τέλος να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους :

1) Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες

2) Τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά μας ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της UPSALES.

Η UPSALES δεν πωλεί, εκμισθώνει ή παρέχει άλλως πως πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της σε τρίτους.

Η UPSALES έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί σας εκ μέρους συνεργαζόμενων με την ιδία τρίτων σχετικά με ορισμένη προσφορά που θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει. Σε τέτοια περίπτωση τα ΠΠΔ σας δεν παρέχονται στον τρίτο.

Η UPSALES δεν κάνει συνδυασμένη χρήση ιστοσελίδων ή άλλων μέσων ούτε συνεργάζεται με τρίτον προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά σας ή να συλλέξει περισσότερα προσωπικά δεδομένα σας χωρίς τη συναίνεσή σας. Στην περίπτωση αυτή τα μέσα ταυτοποίησης σας και συλλογής περισσότερων προσωπικών δεδομένων σας θα είναι νόμιμα και δε θα γίνει συλλογή προσωπικών δεδομένων αδιακρίτως.

 

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, τα οποία συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της UPSALES δεν μπορεί να είναι λιγότερος από τον ελάχιστο αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συνελέγησαν. Κάθε προσωπικό δεδομένο σας, το οποίο συνελλέγει προς εκπλήρωση των σκοπών αυτών μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο, εφ‘ όσον είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο νέας χρήσης αυτού. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με το παρόν κείμενο, όπως ενημερώνεται κάθε φορά από τη στιγμή της ενημέρωσής του. Για νέες χρήσεις που τυχόν προβλεφθούν μπορεί να γίνει χρήση προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει ήδη συλλέξει η UPSALES μέσω της Ιστοσελίδας, των προϊόντων και των Υπηρεσιών της. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών διαγράφονται μετά από τη λήξη της συμβατικής σχέσης βάσει της οποία συνελέγησαν. Προσωπικά δεδομένα των Χρηστών τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ορισμένου σκοπού δεν μπορεί να διαγραφούν ή άλλως πως να απαλειφθούν, εφ‘ όσον τούτο είναι λογικά αδύνατον ή θα αλλοίωνε το αποτέλεσμα της χρήσεως.

 

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

Η UPSALES δεν χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες.

 

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ο Υπεύθυνος ή Ελεγκτής της Επεξεργασίας είναι η EXPERTISED SOLUTIONS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε., ΚΑΝΑΡΗ 5 – ΚΗΦΙΣΙΑ-14563,  ΤΗΛ. 211-0122059 – Email: info@up-sales.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της UPSALES, είναι ο κ. Γεώργιος Καζαντζής με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@up-sales.gr.

 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η UPSALES μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την “ημερομηνία ενημέρωσης” στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η UPSALES προστατεύει τα δεδομένα σας.

 

Ερωτήσεις περί της πολιτικής και της εφαρμογής της

Η UPSALES έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, στις πληροφορίες επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς τη Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο.

 

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι , “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην  EXPERTISED SOLUTIONS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε.

 

Αναθεώρηση 14 Οκτωβρίου 2021